Vol 3, No 4 (2021)

Jurnal Neo Konseling

Articles

THERAPEUTIC FACTORS IN PSYCHODRAMA THERAPY APPROACH
Dony Darma Sagita | | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta
Neviyarni Neviyarni | | Universitas Negeri Padang
Yeni Karneli | | Universitas Negeri Padang
Netrawati Netrawati | | Universitas Negeri Padang
Download PDF  |  10.24036/00616kons2021  |  Published : 2021-12-26  |  Pages : 6 - 12
Article Metrics :  Abstract views 406 times  |  Downloaded 235 times